Vysvětlivky k popisům trezorů

ECB S (European Certification Body – Evropský certifikační orgán) = nezávislý evropský certifikační orgán v oblasti bezpečnosti, veškeré certifikované trezory BURG-WÄCHTER procházejí testováním u této společnosti

VdS (Verband der Sachversicherer - Sdružení pojistitelů majetku) = certifikační orgán v oblasti bezpečnosti, testuje trezory BURG-WÄCHTER

VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau – Sdružení německých výrobců strojů a zařízení) = sdružení středních a malých podniků, kde má každé odvětví vlastní skupinu; zkratka VDMA označuje výrobky odpovídající požadavkům dle normy 24992 (z roku 1995)

EN 1143-1 = norma, která upravuje různé třídy bezpečnosti trezorů (0 – V)

EN 14450 = norma, která upravuje různé třídy bezpečnosti trezorů (S1 – S2)

Nevíte, jaký trezor vybrat? Konzultace s naším specialistou na trezory zdarma!

Volejte: +420 724 233 369 - prosím volejte pouze ve všední dny mezi 7:00 - 15:30

Nebo pište na: eshop@hbgroup.cz