Aplikace STAR Smart

Aplikace pro ovládání a správu chytrých přístupových systémů STAR Smart

Originální česká mobilní aplikace STAR master od společnosti H&B Group s. r. o. je určena pro pohodlné a intuitivní ovládání všech produktů z řady STAR Smart.

Aplikace umožňuje obsluhu chytrých produktů z rodiny STAR:

elektronické kování (chytrá klika), nástěnný terminál (čtečka), motorický zámek, mechatronická vložka, schránka na klíče – keybox, nábytkový zámek, visací zámek a moduly Gateway, umožňující vzdálenou správu těchto zařízení přes internet (např. prostřednictvím Wi-Fi) nebo GSM síť. Všechny tyto produkty lze zapojit do této aplikace pod jedním uživatelským účtem.

Aplikace STAR master je ke stažení zdarma

Návod k aplikaci STAR master

Registrace: vytvořte si zdarma účet STAR Smart

Pohodlné odemykání i správa systému ve vašem telefonu

Produkty ovládáte a odemykáte prostřednictvím aplikace. Menu každého produktu dále umožňuje přiřazovat číselná hesla, otisky prstů, čipové karty nebo tzv. e-klíče (e-klíč pouze v kombinaci s uživatelskou aplikací STAR e-key) pro další oprávněné uživatele, kterým správce (majitel vytvořeného účtu s nahraným produktem/produkty v aplikaci) nastaví jeden z výše popsaných způsobů odemčení. Takto lze přidělit více způsobů odemčení více uživatelům či skupinám různých uživatelů. Maximální počet uživatelů, které lze těmito způsoby k jednomu produktu přiřadit, je 200 e-klíčů (smartphonů), 200 číselných kódů a 200 čipů (u produktů s biometrickým snímačem také 200 otisků prstů). Správce tak může přiřadit k jednomu zařízení celkem 600 až 800 uživatelů (při kombinaci všech způsobů odemykání). Za příplatek je možno objednat verzi pro ještě větší počet uživatelů. Aplikace umožňuje nastavovat uživatelům jak trvalé, tak i časově omezené oprávnění přístupu pro jednotlivé zámky.

Přehledná úvodní obrazovka pro rychlý přístup k nejpoužívanějším funkcím

  • Na hlavní obrazovce aplikace se nachází dlaždice ZÁMKY a GATEWAY, kde je seznam veškerých zařízení, které jste k vašemu účtu přiřadili, a odkud lze kdykoliv přiřadit další nové produkty.
  • Hlavní obrazovka aplikace zobrazuje také tlačítka volby rychlého odemčení až tří naposledy použitých zařízení pro snadnou obsluhu. Tlačítko/tlačítka rychlé volby se na hlavní obrazovce objeví až po prvním odemčení některého z produktů, které jste do aplikace přiřadili.
  • Položka hlavního menu/nastavení: Zákaznický servis – obsahuje základní informace o řešení problémů a také přístup ke stažení podrobných návodů k obsluze pro jednotlivé produkty z rodiny STAR.

Odemykejte, ať už jste zrovna kdekoliv

Produkty lze vzdáleně odemykat prostřednictvím instalovaných a spárovaných modulů Gateway (prostřednictvím Wi-Fi nebo datové sítě GSM). To znamená, že dveře s instalovaným produktem můžete ihned odemknout osobě stojící před dveřmi, i když jste zcela mimo danou lokalitu. Jedinou podmínkou je mít mobilní telefon s datovým tarifem či připojený k Wi-Fi.

Pro tento způsob obsluhy produktů je nutné aktivovat možnost vzdáleného odemykání:

V seznamu zařízení (ZÁMKY) vyberte produkt a v jeho menu (NASTAVENÍ ZÁMKU) zvolte položku – Vzdálené odemykání – a stiskněte tlačítko: Remote unlock On. Bez tohoto nastavení-povolení nelze používat tlačítko ODEMKNI GATEWAY vlevo od hlavního tlačítka ODEMKNI (ikona velkého zeleného odemčeného visacího zámku).

Upozornění: Nastavení vzdáleného odemykání vybraného produktu je nutno provést ve fyzické blízkosti vašeho telefonu s mobilní aplikací přímo u produktu (prostřednictvím Bluetooth signálu z aplikace v telefonu přímo do produktu).

Mějte přehled, kdo kdy odemknul

Historii vstupů (použití jednotlivých zámků) vámi udělených způsobů odemčení ostatním uživatelům lze vyčíst v menu ZOBRAZIT HISTORII nad odemykacími tlačítky daného zařízení.

STAR master