Paniková kování

Paniková kování pro nouzové východy

Paniková kování se používají na dveře nouzových východů např. v administrativních objektech, nákupních centrech, divadlech, kinech, školách či hotelech. Paniková kování řeší zákonné technické a bezpečnostní požadavky na nouzové východy a průchody v místech s velkým pohybem osob a instalují se na dveře na únikových cestách, kde je potřeba umožnit snadnou evakuaci například v případě požáru. Fungují tak, aby dveře bylo možno z vnitřní strany kdykoliv okamžitě otevřít bez použití klíče, pouze stisknutím kliky či stlačením madla. Paniková kování a panikové zámky namontované na tyto dveře musí mít platnou certifikaci dle normy EN 179 nebo EN 1125.

Nabízíme kompletní řešení pro jednokřídlé i dvoukřídlé dveře a také pro požární dveře s variantami jednobodového i vícebodového zamykání. Samotné zadlabací panikové zámky a paniková kování (madla a hrazdy) s integrovaným panikovým zamykacím mechanismem najdete v kategorii Zámky – Panikové zámky.

V kategorii Panikových kování, kde se nyní nacházíte, najdete samostatná paniková kování (bez zámků) určená právě pro zkombinování s odpovídajícím zadlabacím panikovým zámkem. Jedná se o sklopné a stlačné hrazdy pro použití na celou šířku dveří, která mají certifikaci panikové funkce dle normy EN 1125. Dostupná jsou ve standardní a protipožární variantě. Pro objekty s nižší frekvencí pohybu osob dostačují zařízení certifikovaná dle normy EN 179. K nim patří paniková štítová kování (s klikou), která rovněž mohou mít protipožární úpravu.

Dále zde najdete vnější kování – dveřní štíty určené pro instalaci na venkovní stranu dveří, jež jsou z vnitřní strany osazeny panikovým zařízením. Tyto vnější štíty sami o sobě nemají panikovou funkci, jelikož neslouží pro únik z budovy, ale pro vstup dovnitř. Díky jejich speciální konstrukci je však možné je, narozdíl od běžných štítových kování, kombinovat s panikovými zámky a kováními.