Většinu klíčů lze volně kopírovat. To znamená, že duplikát klíče Vám může vyrobit kterýkoliv klíčař. U běžných typů klíčů má potřebné polotovary a stroje pro vyřezání klíče každý, kdo se výrobou klíčů zabývá.

Existují však i méně rozšířené a různé speciální typy klíčů, které sice z právního hlediska smí také kopírovat kdokoliv, ale může být problém najít klíčaře s příslušným materiálem a vybavením. V takovém případě je výhodné, pokud máte kontakt na prodejce originálu či jeho partnery.

Klíče s právní ochranou naopak volně kopírovat není možné. Duplikát klíče zhotovit lze, ale pouze v partnerských prodejnách výrobce a jedině při předložení bezpečnostní karty, kterou se majitel klíče musí prokázat.

bezpečnostní karta CISA