Zamykací systém využívající mechanické cylindrické vložky a klíče vhodný pro všechny typy a velikosti objektů. Přehledná správa přístupových práv a cenová dostupnost.

Systém generálního a hlavního klíče (běžně označován zkratkou SGHK, SGMK nebo GK) je způsob zabezpečení objektu, ve kterém je požadavek na omezení práv přístupů – jednotlivé osoby mají přístup pouze do určitých dveří. V rámci SGHK každá osoba dostane pouze jeden klíč, kterým si odemkne všechny zámky, ke kterým má přidělen přístup, a zároveň neodemkne zámky, ke kterým přístup nemá. V porovnání s běžným stavem, kdy je nutné, aby každá osoba měla samostatný klíč od každých dveří, se takto značně zpřehlední klíčové a zámkové hospodářství a zároveň se významně zredukuje počet potřebných klíčů a tedy i sníží náklady.

V rámci SGHK může existovat více hlavních klíčů, které odemknou všechny zámky v určité skupině (např. v celém oddělení nebo na konkrétním patře). Nejdůležitější je pak generální klíč, který odemkne všechny zámky systému, čímž usnadňuje přístup např. pro servis a opravy, a především se používá při nenadálých situacích. Díky možnosti okamžitě zpřístupnit kteroukoliv místnost v objektu chrání zdraví a životy přítomných osob a umožňuje předejít škodám na majetku, nebo je alespoň minimalizovat.

Pro potřebu Hasičského záchranného sboru (HZS) se u nových komerčních objektů ukládá jeden kus generálního klíče do speciálního klíčového trezoru požární ochrany (KTPO), který je umístěn na plášti budovy a je napojen na elektronický požární systém (EPS). Při vyhlášení požáru EPS vyšle impuls k otevření předních dveří KTPO. Příslušníci HZS svým speciálním klíčem následně otevřou další dveře KTPO, aby se dostali ke generálnímu klíči uvnitř KTPO.

Systémy generálního klíče jsou vhodné pro malé i rozsáhlé objekty (s desítkami i stovkami zámkových vložek). Nepoužívají se jedině v případě, že je potřeba zabezpečit pouze jedny nebo několik málo dveří. Od dvou dveří je však možné sjednotit vložky na společný uzávěr a všechny dveře pak odemykat stejným klíčem.

Více informací:

Systémy generálního a hlavního klíče