Mechanické uzamykací systémy dormakaba zajišťují kontrolu nad vašimi klíči a přístupy. Zajišťují pohodlný přístup do všech místností budovy a snižují náklady na výměnu klíčů. Zároveň pomáhají chránit životy i majetek v případě nouze. Zde představujeme vybrané vložky dormakaba s unikátními vlastnostmi a funkcemi.

penta cross

dormakaba penta cross

Nabízí nejvyšší úroveň ochrany proti nelegálnímu kopírování klíče, protože klíč je extrémně složitě kopírovatelný i při využití nejmodernějších kopírovacích technologií. dormakaba penta cross je ideální pro bytové domy a pro všechny objekty, kde se často mění uživatelé klíčů a kde by mohl lehce být ztracen přehled o množství vyrobených kopií klíčů. dormakaba penta cross maximálně zvyšuje bezpečnost jednotlivých vložek a celých uzamykacích systémů, neboť neoprávněné kopírování klíčů je skoro nemožné. Kopie klíčů lze objednat výhradně u dormakaba nebo u jejích autorizovaných partnerů proti předložení bezpečnostní karty, která vás identifikuje jako legitimního vlastníka vložky nebo uzamykacího systému. Vložka má Evropský patent EP 2890856 B1 platný do roku 2033 (pro klíč), evropské certifikáty dle EN 1303, DIN 18242 a VdS odpovídá požadavkům normy ČSN EN 1627 pro RC 4 a požadavkům NBÚ na odolnost proti bumpingu.

expert plus

dormakaba expert plus

Polotovary klíčů, klíče a systém vložky dormakaba plus jsou chráněny evropským patentem EP2890356B1 do roku 2033. Systém dormakaba expert plus splňuje požadavky dle norem ČSN EN 1303 a ČSN EN 1627 pro nejvyšší třídu odolnosti RC 4, zároveň má vložka certifikaci Národního bezpečnostního úřadu včetně odolnosti proti bumpingu.

expert cross

dormakaba expert cross

Vložka dormakaba expert cross má zvýšenou bezpečnost proti nelegálnímu kopírování klíčů. Patentová ochrana klíče je platná do roku 2033 (podána žádost o patent do roku 2036). Dodatečné prvky na klíči (cross stavítka) a ve vložce významně ztěžují nelegální kopírování klíčů.

SAT

dormakaba SAT - vložka pro dočasný přístup

Vložka dormakaba SAT představuje řešení pro umožnění dočasného přístupu třetím osobám bez nutnosti investice do elektronického přístupového systému. Pro zajištění dočasného přístupu vytáhne majitel po uzamknutí svůj klíč v tzv. servisní poloze (8 hodin). Následně může servisní klíč odemykat a zamykat dveře z vnější i vnitřní strany. Dveře tak zůstávají zabezpečeny i během doby, kdy se servisní osoba pohybuje uvnitř budovy. Až servisní personál svou činnost uvnitř ukončí, dveře z venku zamkne. Pro zakázání dočasného přístupu majitel po uzamknutí vytáhne klíč ve vertikální poloze (6 hodin). Poté nelze servisním klíčem z vnější strany vložku odemknout. Pokud jsou dveře uzamknuty servisním klíčem z vnitřní strany, může majitel svým klíčem z vnější strany v pozici 8 hodin vždy odemknout.

TIC

dormakaba TIC - tepelně izolovaná vložka

Tepelně izolovaná vložka dormakaba TIC je určena především pro vstupní dveře v pasivních domech, kde chrání před kondenzací vlhkosti na vnitřní straně cylindrické vložky, a pro všechny dveře, které jsou vystavené silným vlivům počasí. Zde chrání proti nárazovému dešti i průvanu. Vhodná je proto také pro venkovní dveře v podloubích nebo bočních vchodech. Speciální ochranu proti silným povětrnostním vlivům zajišťuje těsnění z pěnové gumy.

SIS

dormakaba SIS - vložka s ochranou proti prachu a hmyzu

SIS představuje dodatečnou ochranu vložek dormakaba proti prachu a hmyzu, čímž chrání vnitřní zamykací mechanismus proti zanesení nečistotami a poškozením a prodlužuje tak životnost mechanických součástek. Ochranu lze jednoduše dodatečně nainstalovat na všechny vložky dormakaba s oboustranným klíčem.