Smart řešení využívající nejnovější technologie. Nabízí vlastnosti on-line systémů, avšak s jednoduchou instalací bez nutnosti nákladných kabeláží.

Elektronický přístupový systém Smart Wireless je určený především tam, kde je požadavek na on-line řešení s prvky moderních informačních technologií, a to v objektech ve kterých je obtížné, ne-li přímo nemožné, klasický on-line systém instalovat zejména z důvodu nemožné pokládky potřebné kabeláže. Uspokojí navíc požadavek na vzdálenou správu včetně ovládání pomocí mobilních telefonů, což je dnes velmi vyžadovaná funkce.

Systém Smart Wireless je postaven na technologické bázi TT Lock. Ovládací software je vybaven jednoduchým uživatelským rozhraním, pomocí kterého je možné tento systém propojit i s dalšími technologiemi. Jedná se zejména o recepční software pro proces check-in/out v hotelových provozech (aktuálně odzkoušeno např. s hotelovým softwarem HORES přes protokol PMS).

Nástěnné terminály v systému je možno ovládat čipem RFID, číselným kódem, nebo tzv. elektronickým klíčem (eKey). Za příplatek je možné vybavit terminály i biometrickým senzorem pro identifikaci otisku prstu. Elektronický klíč (eKey) je specifický způsob identifikace. Jedná se o virtuální klíč, který dovoluje (prostřednictvím nástěnných terminálů) odemykat dveře systému pomocí mobilní aplikace. Tato aplikace nedovoluje provádět v systému jiné operace, než odemčení dveří, k jejichž terminálům byl klíč vydán,, a to pouze v časovém okně, které bylo tomuto klíči-uživateli definováno. Každý terminál tak dostane pro svou práci vlastní seznam identifikátorů (tedy oprávněných osob-uživatelů), včetně časových parametrů platnosti, což dovoluje vybudovat poměrně rozsáhlé sítě s prakticky neomezeným počtem přístupových profilů.

Všechny komponenty systému jsou vybaveny komunikačním rozhraním BLE (Bluetooth Low Energy), které jim dovolují přímou komunikaci s mobilními telefony prostřednictvím již zmíněné aplikace Smart Wireless. Celý systém je pak možné spravovat pouze touto aplikací. Tento režim je vhodný pro menší instalace, kde nevadí, že jakákoli změna, kterou je v systému potřeba udělat, se provádí individuálně. Pro rozsáhlejší instalace se využívá síť Wi-Fi a moduly Gateway. Z mobilní aplikace (nebo z připojeného PC) je pak možné takto propojené terminály spravovat i na dálku.

Více informací:

Elektronický přístupový systém Smart Wireless