Kategorie

Jednoduché a vysoce bezpečné řešení pro menší objekty. Pro správu slouží intuitivní software v češtině.

Přístupový systém MPS je určen k elektronické kontrole a evidenci vstupů čipem RFID 13,56 MHz nebo 125 kHz, číselným kódem, případně kombinací obou možností. Jedná se o tzv. on-line systém, což znamená, že všechny jeho komponenty jsou vzájemně propojeny, nejčastěji kabelovým vedením. V případech, kdy pokládka kabelu není možná ať již z estetického, nebo ekonomického důvodu, je možné využít i propojení některých systémových komponent bezdrátově. V každém případě nabízí systém MPS komfort spravovat a monitorovat systém v reálném čase a to prostřednictvím programu MPS pracujícího v prostředí Windows, který nabízí komfortní, uživatelsky jednoduché a přehledné ovládání. Koncepčně je systém MPS řešen tak, aby byl schopen pracovat samostatně, tedy bez pomoci ovládacího softwaru. Pro běžný provoz systému tedy není potřeba řídící počítač ani připojení k internetu. Díky strukturované architektuře je systém MPS schopen řešit jak jednoduché aplikace s jednotkami vstupů, tak i rozsáhlejší projekty kde ovládaných vstupů mohou být i desítky.

Jednotlivým uživatelům systému lze definovat přístupová práva jak prostorově, tedy s konkrétní definicí, který vstup v objektu může ovládat, tak i časově, tedy definovat, kdy může tyto vstupy ovládat (časová okna). Velkou výhodou systému je možnost napojení na ovládání vybraných vstupů tzv. „z venčí“, například domovním telefonem, tlačítkem
z recepce apod.

Systém MPS splňuje současné požadavky na bezpečnost majetku a stále zvyšující se nároky na bezpečnost dat, zejména z pohledu kopírování čipů. Vybrané terminály systému jsou schopny pracovat i s čipy, jejichž klonování je buď velmi obtížné, nebo nemožné.

Více informací:

Elektronický přístupový systém STAR MPS