Skříňkové zámky STAR s elektronickým ovládáním

Skříňkové zámky STAR jsou elektronickým RFID systémem nábytkových zámků, pracujících na principu náhodného výběru. Znamená to, že kdokoli s platným čipem si může vybrat libovolnou, momentálně volnou skřínku pro uložení svých věcí. Jedná se o stavebnicový systém, který je možno přizpůsobit požadované kapacitě. Systém je zcela autonomní, avšak je možné, díky komunikačnímu propojení dveřních zámků skříněk s centrálním PC, do jeho běhu částečně zasahovat a sledovat jeho provoz (vytíženost kapacity v různých časech apod.)

Více informací:

Skříňkové zámky STAR