Kategorie

Problém: Zajištění přístupu pouze oprávněným osobám a na určená místa. Nutnost nošení velkých svazků klíčů.

svazek klíčů

Řešení: Systém generálního a hlavního klíče. Každá osoba dostane pouze jeden klíč, kterým odemkne všechny dveře v rámci systému, ke kterým má mít přístup, ale žádné jiné.

Alternativě: Elektronické přístupové systémy. Místo klasického klíče používá každý uživatel čip, kartu, kód nebo otisk prstu.

Problém: Časté ztráty klíčů a problémy s vracením dočasně zapůjčených klíčů.

elektronické systémy - média

Řešení: Elektronické přístupové systémy. V okamžiku nevrácení, ztráty nebo krádeže čipu či karty lze jednoduše ihned zrušit platnost tohoto média. Stejně snadno lze kdykoliv zrušit i platnost kódu i otisku prstu.

Problém: Uzamykání vchodů zabraňuje vstupu neoprávněným osobám, ale je v rozporu s bezpečnostními předpisy, protože neumožňuje bezproblémovou evakuaci.

inteligentní klika - vstupní dveře

Řešení: Samozamykací panikové zámky. Samozamykací zámky se automaticky zamknou při každém zavření dveří a dveře jsou tak neustále zamčené. Paniková funkce umožňuje dveře z vnitřní strany kdykoliv odemknout a otevřít pouhým stisknutím kliky.

Problém: Komplikovaná správa klíčového hospodářství - chyby při vydávání klíčů, nemožnost zjištění, kdo si klíč zapůjčil.

klíče

Řešení: Elektronické klíčové depozity. Schránky či věšáky na bezpečné ukládání klíčů, které zajišťují automatické vydávání určených klíčů pouze oprávněným osobám. Zároveň poskytují neustálý přehled o klíčích a zaznamenávají historii výdejů a vracení klíčů.

Problém: Obtížná kontrola docházky. Neoprávněné příchody zaměstnanců mimo pracovní dobu.

zaměstnanci

Řešení: Elektronické přístupové systémy s administračním softwarem. Prostřednictvím softwaru je možné i zpětně sledovat příchody a odchody zaměstnanců. Váš přístupový systém tak zároveň může sloužit jako docházkový systém. Pro jednotlivé uživatele a dveře lze navíc nastavit tzv. časová okna, během kterých mají oprávněn přístup. Mimo tuto určenou dobu nemohou dveře odemknout.

Problém: Neoprávněné odchody zákazníků nouzovými východy, které nesmějí být zamčené.

zámek na únikovém východu

Řešení: Alarmy detekující otevření dveří. Tyto speciální alarmy se automaticky sepnou při pokusu o otevření dveří. Je možné je používat v kombinaci s panikovými i běžnými kováními a dokonce i na okna.

Problém: Zabezpečení cenností.

peníze v hotovosti

Řešení: Trezory (případně bezpečnostní schránky, pokladny). Pouze kvalitní trezory představují spolehlivou ochranu cenností. Nekvalitní varianty pouze přilákají zloděje.

Kompletní přehled sortimentu