cylindrické klíče

Nosit v práci velký svazek klíčů, abyste se dostali do všech místností budovy, je nepohodlné. Chcete lepší řešení?

SGHK neboli systém hlavního a generálního klíče nahrazuje svazek klíčů jediným klíčem pro každou osobu. 

Jak SGHK funguje? Systém využívá tzv. hlavní klíče a generální klíč:

Generální klíč odemyká všechny dveře v systému (např. v budově). Osoba s generálním klíčem tak má přístup do všech místností.

Každý hlavní klíč má stanovenou skupinu dveří, které odemyká. Osoba s hlavním klíčem tak má přístup do všech místností, kam má oprávněn přístup, ale do žádné jiné.

Např. ve firmě může mít ředitel přístup do všech částí objektu, zatímco zaměstnanci mohou mít klíč pouze od hlavního vchodu, zasedací místnosti a každý od své kanceláře. Tyto systémy jsou ideální nejen pro podniky, ale také školy, nemocnice, úřady... zkrátka všechny objekty, kde větší počet osob musí mít přístup k většímu počtu místností.

Proč SGHK?

  • pohodlí pro uživatele – nahrazuje celý svazek klíčů jedním klíčem
  • nižší náklady – výrazně menší počet klíčů pro celou firmu či organizaci
  • snadnější správa přístupu – přehled o počtu vyrobených klíčů a o tom, kdo má který klíč
  • ochrana majetku v případě nenadálých událostí díky generálnímu klíči – umožňuje kdykoliv odemknout kterékoliv dveře a systém tak splňuje také požadavky hasičů na rychlý přístup v případě požáru

schéma SGHK