V naší praxi se denně setkáváme s klíči, které jsou na první pohled poškozené nevhodným zacházením. Obvykle se jedná o ohnutou planžetu klíče a zdeformované nebo silně obroušené zuby.  Zákazníci většinou o problému nevědí a obrátí se na náš, až když klíč přestane fungovat – zasekává se v zámku nebo se zlomí.

Používáním klíče se zdeformovaným tvarem můžete nadměrně opotřebovávat komponenty zamykacího mechanismu a poškozovat zamykací vložku. Výjimkou pak nebývá úplné zaseknutí zámku a nebo zlomení klíče v zámku. Obě situace je často nutné vyřešit nouzovým otevřením dveří a výměnou zamykací vložky.

poškozený klíč

Jak klíče nejčastěji ničíme?

1. Házení klíče z okna na chodník

Pokud nemáte jinou možnost, alespoň klíč chraňte umístěním do klíčenky. Nikdy neházejte klíč přímo na beton! Dochází k postupnému deformování tvaru klíče, které může vést až k odštípnutí zubů nebo zlomení klíče.

2. Používání hrubé síly

Pokud máte potíže s otočením klíče v zámku, nejdříve se ujistěte, že je zasunutý na doraz. Teprve poté zkuste klíčem pootočit. Nikdy se nesnažte otáčet klíčem, který není v zámku správně zasunutý!

3. Přitahování dveří za klíč

Pokud dveře přitahujete nebo odtlačujete prostřednictvím klíče zasunutého v zámku, poškozujete klíč i zamykací vložku. K otevírání a zavírání dveří slouží madlo nebo klika dveřního kování! Klíč je určený pouze k odemykání a zamykání.

4. Klíč jako nůž, otvírák...

Velmi častým nešvarem je používání klíče jako improvizovaného nástroje k rozříznutí obalu, otevření lahve od piva a podobně. Znovu platí upozornění z předchozího bodu: Klíč je určený pouze k odemykání a zamykání!

5. Velký svazek klíčů

V nadměrně velkém a těžkém svazku se klíče poškozují už jen při jeho přenášení. Zároveň Vám takový svazek znesnadňuje správné použití klíče a při zasunutí klíče do zámku táhne hlavu klíče dolů. Čas od času si svazek klíčů projděte a sundejte nepotřebné klíče.