Orientaci dveří určíte velmi snadno. Postavte se před dveře tak, aby se otevíraly směrem k Vám (je jedno, jestli stojíte uvnitř místnosti nebo venku).

  • Pokud jsou panty na pravé straně, jde o pravé dveře.
  • Pokud jsou panty na levé straně, jde o levé dveře.

orientace dveří