Elektromagnetické zámky a magnety Openers&Closers

Elektromagnetické zámky a magnety Openers&Closers představují různorodou skupinu zajištění dveří umožňujících elektrické ovládání. Mají široké využití ve všech typech objektů – od administrativních budov, obchodních center, hotelů, až po bytové domy. Dle typu a konstrukce dveří a požadavků na funkci lze zvolit odpovídající elektromagnetický zámek.

Magnety se používají často tam, kde z konstrukčních důvodů nelze namontovat klasický elektrický otvírač. Často využívané jsou na posuvných dveřích, ale také na dveřích s požadavkem na uvolnění v případě požáru.

Dveřní přídrže jsou určeny naopak pro dveře s požadavkem na okamžité uzavření, pro požární uzávěry či za účelem zajištění soukromí v kanceláři.

Shearlocky jsou vhodným typem elektromagnetického zámku pro skleněné, posuvné i otočné dveře, kde je požadována velká přídržná síla.

Elektromagnetické západky a automatické zámky jsou kompaktní zámky s elektromagneticky aktivovanou západkou s variabilním použitím.

Stejně jako elektrické otvírače, i všechny druhy elektromagnetických zámků lze ovládat výstupem z elektronického přístupového systému či jiným obdobným způsobem, a lze je používat v kombinaci s mechanickým zámkovým systémem nebo samostatně.

Více informací:

Elektromagnetické zámky a magnety Openers&Closers