Bezobslužná recepce STAR pro pohodlný check-in a check-out bez recepčního

Bezobslužná recepce je řešení výdeje klíčů pro malé a střední objekty (zejména hotely a penziony), které chtějí ušetřit náklady na 24hodinový provoz recepce. Systém zajistí, aby host dostal klíč od svého pokoje pouze s využitím informací, které jsou mu předány elektronicky buď formou SMS, nebo pomocí e-mailové zprávy.

Systém bezobslužné recepce neřeší proces registrace hosta ani úhradu ubytování. Jeho úkol je pouze zajistit předání klíče: přičemž je prakticky lhostejné, jestli se jedná o předání mechanického klíče, RFID čipu, číselného kódu, případně elektronického eKey. Ze systémového pohledu se vždy jedná o totéž, liší se pouze forma předání klíče. U bezobslužné recepce je rovněž důležitá skutečnost, jak jsou registrovány objednávky ubytování a jak se s takovými objednávkami dále pracuje. Velká většina i velmi malých penzionů je vybavena některým z recepčních softwarů, které jsou navázány na některý z rezervačních portálů typu Booking apod. U těchto provozoven je nutné systém bezobslužné recepce propojit s takovým recepčním softwarem a informace o požadavcích na ubytování čerpat elektronickou formou právě odsud.

Prakticky to funguje tak, že si host zarezervuje ubytování v některém z rezervačních portálů a ten předá tuto informaci recepčnímu softwaru. Recepční software potom pošle zprávu systému bezobslužné recepce. Tato zpráva obsahuje informace o čísle pokoje, který si host zarezervoval, termínu ubytování a telefonní číslo, případně e-mail na hosta. Systém bezobslužné recepce tuto informaci založí do své databáze a vygeneruje unikátní číselný kód a zajistí, aby jej v dostatečném předstihu dostal host prostřednictvím SMS zprávy, nebo e-mailu - s informací o tom, jak se v hotelu ubytuje.

Více informací:

Bezobslužná recepce STAR